ประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนน หากต้องการขับขี่รถยนต์ ก็ต้องมีการซื้อความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ติดรถเอาไว้เสมอ เพื่อให้มีความคุ้มครองช่วยรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุไม่คาดฝัน

ประกันภัยรถยนต์ 2+ เป็นรูปแบบความคุ้มครองอีกแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถยนต์เป็นจำนวนมาก เพราะมีความคุ้มครองที่ครอบคลุม ให้วงเงินคุ้มครองที่ดูแลแต่ละกรณี เป็นจำนวนเงินที่สูง เรียกได้ว่าเป็นประกันรถยนต์ที่ใกล้เคียงกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่มีราคาเบี้ยประกันที่ถูกกว่า เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการดูแลที่สูง แต่ก็ต้องการประหยัดงบประมาณไปด้วย

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาความคุ้มครองดี ๆ จากประกันภัยรถยนต์ 2+ แต่ยังไม่รู้ว่าขอบเขตความคุ้มครองมีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

หากพูดถึง ประกันชั้น 2 จะมีความแตกต่างหลักในเรื่องของการที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองจ่ายชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น กล่าวคือ เจ้าของรถยนต์คันเอาประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ไว้ต้องจ่ายค่าซ่อมรถด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเกิดการเฉี่ยวชนต้นไม้ รั้วบ้าน หรือรถคันอื่น แล้วรถของตนเกิดความเสียหาย โดยจะคุ้มครองในส่วนของ

ความดูแลต่อตัวบุคคล

การรับผิดชอบต่อทั้งชีวิตและร่างกาย ทางบริษัทประกันจะรับผิดชอบต่อทั้งบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี และผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถที่ทำประกัน ในกรณีที่สูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ นอกเหนือไปจากการรับผิดชอบค่ารักษาส่วนเกินจากพ.ร.บ.

ความดูแลต่อทรัพย์สิน

ชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน สิ่งที่เหมือนกันระหว่างประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 3 คือทางบริษัทประกันจะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของบุคคลภายนอกหรือคู่กรณี ในขณะที่รถคันที่ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 เจ้าของรถต้องนำรถยนต์ไปซ่อมเอง แต่จะมอบความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้รถยนต์

สิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมจาก ประกันภัยรถยนต์ 2+

สำหรับความคุ้มครองในส่วนของประกันภัยรถยนต์ 2+ ที่เพิ่มขึ้นมา ก็คือความดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์คันเอาประกัน โดยในกรณีที่รถคันเอาประกันภัยรถยนต์ 2+ ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ และต้องการนำไปซ่อม ก็สามารถติดต่อขอเคลมค่าใช้จ่ายกับบริษัทฯ ได้เลย